Normativa

El Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d’Habitatges (ITE), (DOGC 26.11.2010), estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat. Aquest Decret entra en vigor el 26.02.2011.

El Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les Condicions d’Habitabilitat dels Habitatges i la Cèdula d’Habitabilitat ), (DOGC 09.04.2009), estableix que hauran de passar una inspecció obligatòria tots els habitatges unifamiliars i plurifamiliars cada 15 anys. Aquest Decret va entrar en vigor el pasat 09.10.2009.

Anuncios